Initial character set: latin1 Current character set: utf8 PQr
PQ-bild arkiv

Bilder från 50 års jubileet:
Anna Cedvéns bilder
Familjen Eidefors bilder
Hovmästare Carl Modéns bilder
Blandade fotografers bilder


Bönas gamla bilder.

PQ nolle 2003

PQ-turnén 2003
Qulturquonferansen 7:e juni 2003
Quonserten 5:e april 2003!

Strukturerat 1987-1992:
Rephelg 1991.
Resan till INK i Trondheim 1991.
PQ-skifte i BPA januari 1991.
Utanför Naturhistoriska 7:e december 1990.
INK i åbo 1990.
Rephelg 9-11:e april 1990.
Nacka Forum 1990.
Jernkontoret december 1989.
Konsumspelningen 18-22:a oktober 1989.
Kårens dag 1989
De totala kaosresorna till och från SOF 89.
Quonserten 29:e april 1989.
Rephelg 14-16:e april 1989.
Balett & Kompfest 10:e april 1989.
Balettfest april 1989.
Spelning på Daily News april 1989.
Du sprutar mig full va? Programblad 1989.
Pubspelning 1989.
PQ skifte januari 89.
Jernkontoret december 1988.
Nobel Night Cap december 1988.
Balettrep höst 1988.
Natom i Stockholm 1988
Kårens dag 1988
Lite bilder från sQvalp 1988
Diverse runt maskins nollning augusti 1987.

pq35.gif (103780 bytes)
Thomas och Punkis målade världens
snyggaste gasqueparksdamm, augusti 1991.


PQr - PromenadOrquestern Retired, Sweden - Copyright © 2009-2014